Verksamheten

JBF strävar efter att så bra som möjligt göra Båtlivet i Jämtland så angenämt som möjligt

Om vår verksamhet

Välkommen till Jämtlands Båtförbund

 

Jämtlands Båtförbund är länken mellan länets medlemsklubbar och Svenska Båtunionen, SBU. Vi är också remissinstans till kommuner och myndigheter. Svenska Båtunionen, är högsta organ i landet för båtlivsfrågor gentemot Regering och Riksdag.

Vi båtägare har gemensamt båtlivet som en viktig del i tillvaron. Det finns mängder av intressanta saker att prata om när vi träffas. Oavsett om vi möts ute i någon gästhamn, på gatan eller via nätet, kan vi dela kunskap om sjön eller båten och berika oss av erfarenheterna!

Förbundet består av en styrelse som arbetar ideellt med frågor som rör båtlivet på många sätt. Vi är valda av medlemsklubbarna och brinner för att båtlivet ska bli så bra som möjligt.