Välkommen till Jämtlands Båtförbund!

Jämtlands Båtförbund är regionala avdelningen av Svenska Båtunionen. Förbundet verkar för att främja båtlivet i regionen genom att arbeta för ökad säkerhet till sjöss och på land, ökad kunskap och förståelse för en god miljö samt praktiska lösningar för anslutna båtklubbar.

Från Svenska Båtunionen

Visa fler händelser

Nytt från förbundet

Nytt från Svenska Båtunionen

Visa alla nyheter

Video

Båtklubbar