Styrelsemöte JBF 231212

Startdatum: 12/12/2023

Mötet 14/11 flyttas till den 12:e december. Evt. genomförs mötet digitalt via Teams.