Arbetsdag i Kungsgårdsviken 2024-05-19

Startdatum: 19/05/2024

Vi möts kl. 09:30 för att städa upp området innan säsongen.