Sjökort

2022-04-20
Nytt Sjökort Storsjön!
Jordbruksverket har beviljat stöd från Landsbygdsprogrammet för framtagande av nytt sjökort över Storsjön.